Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Odsjek za telekomunikacije
2004/2005 godina

Ažurirano: 08.02.2005 22:08.

Računarske komunikacije i mreže računara
    Rezultati:
      Rezultati ispita održanog 05.02.2005.
      Rezultati ispita održanog 22.01.2005.

    Nastava:
      Pravila za održavanje nastave

    Spiskovi:
      Evidencija prisustva na auditornim vježbama
      Evidencija prisustva na laboratorijskim vježbama

    Zadaci:
      Zadatak 2
      Abyss Web Server - instalacijska datoteka
      Abyss Web Server - uputstvo
      War FTP daemon - instalacijska datoteka
      War FTP daemon - uputstvo

    Materijali:
(Materijali na ovoj stranici su namijenjeni samo kao osnova ili podsjetnik
i ni u kom sluèaju ne obuhvataju svu materiju ovog predmeta, niti znanje
dovoljno za polaganje ispita.)

      Signals and Media
      Data Link Layer
      Network Layer
      ARP

      Laboratorijska vježba br.2 - pravljenje ethernet kabla
      Laboratorijska vježba br.2 - postavljanje RJ-45 konektora

      Uvod u Windows 2000 Professional
      Windows 2000 Professional - korisnici
      Windows 2000 Professional - korisničke grupe
      Uvod u mrežu Windows 2000 Professional
      Windows 2000 Professional - DHCP
      Windows 2000 Professional - NAT
      Windows 2000 Professional - TCP/IP
      Windows 2000 Professional - imena hostova
      Windows 2000 Professional - DNSNeki dokumenti su u PDF formatu. Za čitanje dokumenata neophodan je minimalno Acrobat Reader 5.0.

Instalaciona datoteka Acrobat Reader 5.0
(Kliknite na link. Odaberite opciju Save this file to disk. Po okončanom transferu pokrenite datoteku i pratite uputstva)